TIG Technology 222 AC/DC je mikroprocesorem řízený invertní svařovací zdroj střídavého proudu pro svařování hliníku a stejnosměrného proudu pro svařování nerezových ocelí, běžných ocelí, mědi a pod. wolframovou elektrodou v ochranné atmosféře argonu a pro svařování všemi typy obalených elektrod.

Moderní invertní zdroj střídavého a stejnosměrného proudu s vysokofrekvenčním zapalováním oblouku má mikroprocesorové řízení, které zajišťuje výbornou kvalitu svářecího proudu v celém rozsahu výkonu. Střídavý svařovací proud s obdélníkovým průběhem a možností regulace symetrie průběhu proudu je určený pro svařování hliníku a jeho slitin. Stejnosměrný proud konstantní, nebo pulsní s možností regulace frekvence pulsů je určený pro svařování konstrukčních ocelí, nerezových ocelí, mědi, niklu, titanu, magnesia a slitin těchto kovů. Stejnosměrným proudem se také svařuje obalenými elektrodami.

Řízení má všechny funkce potřebné pro profesionální svařování metodami TIG AC, TIG DC a MMA. Ovládání je mimořádně jednoduché a přehledné. Všechny pracovní funkce se volí přepínačem a jejich hodnoty se nastavují jedním digitálním voličem. Nastavené hodnoty se zobrazí na digitálním displeji. Řízení má všechny funkce potřebné pro profesionální svařování metodou TIG a obalenými elektrodami. Volbu režimu sváření (TIG AC / TIG DC / MMA), volbu spínání tlačítka hořáku (dvoutakt / čtyřtakt), volbu způsobu zapálení oblouku (vysokofrekvenční / zkratem), možnost svářet dvěmi úrovněmi proudu, regulovat vyvážení střídavého proudu a frekvenci pulsního proudu, regulovat dofuk plynu a další funkce.

  technická data  TIG Technology 222 AC/DC
  svařovací proud   5 - 200 A
  režim TIG   svařování v ochranné atmosféře
  režim MMA   svařování obalenou elektrodou
  zdroj proudu   řízený střídač - transformátor - usměrňovač
  výstupní proud AC   střídavý - obdélníkový průběh s regulací
  výstupní proud DC   stejnosměrný - konstantní a pulsní
  regulace proudu   digitální
  třída ochrany   IP 23
  vstupní napětí   230 V (+/- 15%)
  doporučený jistič   20 A
  výkon max.   5,5 kW
  výkon 60%   3,0 kW
  maximální proud   200 A
  zatížení (při 40st.C)   100 A / 60%
  rozměry dxšxv   43x17x34 cm
  váha   13 kg
  zásuvka svař. hořáku   EU 50
  doporučený hořák TIG   SR 26