TIG Superior 322 AC/DC je svářečka s mikroprocesorovým řízením určená pro profesionální svařování wolframovou elektrodou v ochranné atmosféře argonu a pro svařování všemi typy obalených elektrod. Střídavým proudem svařuje hliník, stejnosměrným proudem svařuje ocel a nerez ocel a barevné kovy.

Moderní invertní zdroj střídavého a stejnosměrného konstantního a pulsního svařovacího proudu má mikroprocesorové řízení, které zajišťuje výbornou kvalitu svařovacího proudu v celém rozsahu výkonu. Mikroprocesor umožňuje nastavení a regulaci maximálního počtu svařovacích parametrů s cílem umožnit optimální svařování všech druhů materiálu a všech typů svárů ve všech svařovacích polohách. Řízení umožňuje uložit do paměti 9 vlastních odzkoušených často používaných svařovacích programů.

Ovládání pracovních funkcí pomocí mikrotlačítek a prosvětlených kontrolek je přehledné a snadné. Vše se nastavuje jediným digitálním knoflíkem, nastavené hodnoty se zobrazují na digitálním displeji. Řízení má všechny funkce potřebné pro profesionální sváření metodou TIG a obalenými elektrodami. Volbu metody sváření - TIG AC, TIG DC, MMA. Výběr svařovacích proudů - konstantní / pulsní proud, nahřívací proud, doběhový proud, bodovací proud a sváření dvěmi úrovněmi proudu bez přerušení sváru. Regulaci symetrie průběhu střídavého proudu pro zvýšení průvaru, nebo zlepšení "čištění" sváru. Nastavení postupného náběhu proudu po zapálení oblouku a poklesu proudu při ukončení sváření. Volbu způsobu zapálení oblouku - vysokou frekvencí / zkratem. Volbu režimu spínání tlačítka hořáku.

Svářečku je možné doplnit o vodní chlazení a přepravní vozík. Toto praktické provedení umožňuje používat samostatnou svářečku např. na montážích, nebo s vozíkem a chlazením pro výrobu v dílně.

  technická data  TIG Superior 322 AC/DC
  svařovací proud   5 - 270 A
  režim TIG   svařování v ochranné atmosféře
  režim MMA   svařování obalenou elektrodou
  paměť TIG   9 vlastních svařovacích programů
  zdroj proudu   řízený střídač - transformátor - usměrňovač
  výstupní proud AC   střídavý - obdélníkový průběh s regulací
  výstupní proud DC   stejnosměrný - konstantní a pulsní
  regulace proudu   digitální
  třída ochrany   IP 23
  vstupní napětí   400 V (+/- 15%)
  doporučený jistič   16 A
  výkon max.   8 kW
  výkon 60%   10 kW
  maximální proud   270 A / 40%
  zatížení (při 40st.C)   220 A / 60%
  rozměry dxšxv   53x24x45 cm
  váha   36 kg
  váha sestavy   72 kg (bez láhve plynu)
  zásuvka svař. hořáku   EU 50
  doporučený hořák TIG   SR 18 chlazený vodou / SR 26 chlazený plynem