TIG Superior 252 AC/DC HF je svářečka s mikroprocesorovým řízením určená pro profesionální svařování wolframovou elektrodou v ochranné atmosféře argonu a pro svařování všemi typy obalených elektrod. Střídavým proudem svařuje hliník, stejnosměrným proudem svařuje ocel a nerez ocel a barevné kovy.

Moderní invertní zdroj střídavého a stejnosměrného konstantního a pulsního svařovacího proudu má mikroprocesorové řízení, které zajišťuje výbornou kvalitu svařovacího proudu v celém rozsahu výkonu. Zdroj má sníženou energetickou náročnost, protože průběžně vyřazuje z provozu momentálně nepotřebná vnitřní zařízení. Mikroprocesor umožňuje snadné nastavení a regulaci parametrů. Každou hodnotu je možné upravit podle individuální potřeby. Funkce EASY PULSE navíc umožňuje využívat svářečku i méně zkušeným svářečům.

Ovládání pracovních funkcí pomocí mikrotlačítek a prosvětlených kontrolek je přehledné a snadné. Vše se nastavuje jediným digitálním knoflíkem, nastavené hodnoty se zobrazují na digitálním displeji. Řízení má všechny funkce potřebné pro profesionální sváření metodou TIG a obalenými elektrodami. Volbu metody sváření - TIG AC, TIG DC, MMA. Výběr svařovacích proudů - konstantní / pulsní proud, nahřívací proud, doběhový proud, bodovací proud a sváření dvěmi úrovněmi proudu bez přerušení sváru. Regulaci symetrie průběhu střídavého proudu pro zvýšení průvaru, nebo zlepšení "čištění" sváru. Nastavení postupného náběhu proudu po zapálení oblouku a poklesu proudu při ukončení sváření. Volbu způsobu zapálení oblouku - vysokou frekvencí / zkratem. Volbu režimu spínání tlačítka hořáku.

  technická data  TIG Superior 252 AC/DC
  svařovací proud   10 - 250 A
  režim TIG   svařování v ochranné atmosféře
  režim MMA   svařování obalenou elektrodou
  zdroj proudu   střídač - transformátor - usměrňovač
  výstupní proud AC   střídavý - obdélníkový průběh s regulací
  výstupní proud DC   stejnosměrný - konstantní a pulsní
  regulace proudu   digitální
  třída ochrany   IP 23
  vstupní napětí   400 V (+/- 15%)
  doporučený jistič   10 A
  výkon max.   7,5 kW
  výkon 60%   3,3 kW
  zatížení (při 40st.C)   115 A / 60%
  rozměry dxšxv   44x19x36 cm
  váha   19,6 kg
  zásuvka svař. hořáku   EU 50
  doporučený hořák TIG   SR 26 chlazený plynem