Plasmová řezačka Superior 60 HF má moderní invertní zdroj proudu s mikroprocesorovým řízením. Její určení se mění podle typu použitého hořáku. S hořákem P50 je vhodná pro přesné ruční řezání slabších materiálů. S ručním hořákem P150 je vhodná pro hrubou přípravu materiálu, nebo šrotování.

Moderní výkonný invertní zdroj řezacího proudu zajišťuje kvalitní řezy v celém rozsahu výkonu. Regulace velikosti řezacího proudu je plynulá. Zapalování řezacího paprsku je vysokofrekvenční. Mikroprocesor kontroluje vstupní napětí, řídí a kontroluje stabilitu řezacího proudu a ostatní funkce. Kontrolní obvody chrání zdroj proti tepelnému přetížení a hořák proti nízkému tlaku vzduchu a zkratu. Ochranné obvody chrání obsluhu řezačky proti úrazu el. proudem při výměně spotřebních dílů hořáku. Režim pro řezání děrovaného plechu vyřazuje automatické zhasnutí řez. paprsku po ukončení řezu.

Pro řezání se používají dva typy ručních hořáků v délce 6 - 12 m. Hořáky se připojují pomocí konektoru, který umožňuje snadnou výměnu a tak je možné rychle vyměnit hořák podle druhu prováděné práce. Pro přesné ruční řezání slabých plechů (do 8mm) se používá "malý" ruční hořák P 50, kterým je možné řezat v přímém kontaktu s materiálem. V tomto hořáku se používají krátké a dlouhé trysky. Krátké trysky jsou vhodné pro rovné řezy, dlouhé trysky pro řezání složitých tvarů, např. podle šablony. Použitím "velkého" hořáku P150 pro silnější materiály se zvýší rychlost řezu, zlepší se kvalita řezu na spodních hranách a především se sníží spotřeba trysek a elektrod v porovnání s "malým" hořákem.


  technická data  Plasma Superior 60 HF
  řezací proud   15 - 60 A
  maximální řez   20 mm - ocel
  zdroj proudu   střídač - transformátor - usměrňovač
  výstupní proud   stejnosměrný
  regulace proudu   elektronická
  zapalování oblouku   vysokofrekvenční
  třída ochrany   IP 23
  vstupní napětí   400 V (+/- 15%)
  doporučený jistič   16 A
  výkon max.   7,5 kW
  maximální proud   60 A
  zatížení 35 %   60 A
  zatížení 60 %   45 A
  zatížení 100 %   35 A
  rozměry dxšxv   47x17x34 cm
  váha   20 kg
  hořák / vzduch   ruční P 50 / 120 l/min./ 4,5 baru
  hořák / vzduch   ruční P150 / 200 l/min./ 5,0 baru