Electromig 230 a Electromig 330 jsou moderní invertní poloautomaty MIG s mikroprocesorovým řízením. Svařují metodami MIG, TIG a MMA. Jejich předností je velmi snadná obsluha. Po zadání základních parametrů sváru (typ materiálu, průměr drátu a typ ochr. plynu) nastaví mikroprocesor správné parametry v celém rozsahu výkonu. Při práci se výkon reguluje podle síly svařovaného materiálu pouze jediným knoflíkem .

Displej na čelním panelu zobrazuje všechny potřebné informace. Typ materiálu, průměr drátu, druh ochr. plynu, rychlost posuvu drátu, svařovací proud, svařovací napětí, frekvence pulsního proudu a další údaje. Synergický (součinný) režim umožňuje svařování ocelí, nerez ocelí, slitin hliníku a sváření (pájení) CuSi drátem. Program ATC (omezení teploty sváru) slouží k usnadnění sváření slabých plechů, kdy potlačuje deformace a také k vyváření mezer. Program ATC se automaticky aktivuje u materiálu slabšího než 1,5 mm. V manuálním režimu se nastavuje svařovací napětí a rychlost posuvu drátu ručně, jako u klasické svářečky MIG. Řízení umožňuje v "menu" uživatelské nastavení a konektor USB na čelním panelu slouží k přenosu dat.

Pulsní proud je řízené oddělování kapiček kovu z drátu při přenosu do tavné lázně. To zlepšuje vzhled i kvalitu svárů a snižuje se rozstřik kovu do okolí. Používá se pro plechy z oceli, nerezu a hliníku.

Puls v Pulsu jsou dva "spojené" pulsní proudy (vyšší / nižší), u kterých je možné nastavit dobu (frekvenci) po kterou oblouk hoří (pulsuje) vyšší a nižší hodnotou. Výsledkem jsou sváry, které se velmi podobají svárům prováděným metodou TIG.technická dataElectromig 230 WaveElectromig 330 Wave
svařovací proud 10 - 240 A 15 - 300 A
režim MIG svařování drátem v ochranné atmosféře
režim MIG ATC   svařování slabých materiálů < 1.5 mm
režim TIG   svařování wolframovou elektrodou
režim MMA   svařování obalenými elektrodami
regulace parametrů plynulá - synergická
zdroj proudu střídač - usměrňovač
výstupní proud stejnosměrný - konstantní / pulsní
typ podavače čtyřkladkový
cívka drátu 15 kg
třída ochrany IP 23
vstupní napětí 400 V 400 V
jistič 10 A 16 A
výkon max. 5,5 kW 9 kW
proud max. 240 A 300 A
zatížení (při 40st.C) 60% / 105 A 60% / 205 A
rozměry dxšxv 80x38x73 cm 84x39x91 cm
váha 32 kg 39 kg
průměr drátu 0,6 - 1,0 mm 0,6 - 1,2 mm
typy hořáku Euro 15 Euro 25